Choď na obsah Choď na menu
 


Vegetatívne rozmnožované podpníky

6. 3. 2011

Vegetatívne rozmnožované podpníky

Pri vegetatívnom rozmnožovaní využívame rôzne časti ovocných podpníkov, ktoré sú schopné zakoreniť. Takto sa získavajú podpníky s rovnakými vlastnosťami, aké majú materské rastliny. Nevýhodou je veľká potreba materských rastlín a možnosť rozšírenia viróz.

Sú sledované ÚKSUP-om v rámci ovocinárskeho výskumu. V praxi najčastejšie využívame rozmnožovanie oddelkami, delením trsov, odkopkami, poplazmi, potápaním a odrezkami. Rastliny určené na výsadbu musia byť typovo pravé a zdravé.

Metódy, rozmnožovanie

Základom veľkovýrobného rozmnožovania M typov v podpníkových škôlkach zostáva klasická metóda prihŕňania zeme k matečnej rastline s rôznymi vzriantami v hustote výsadby, spôsoboch úpravy matečných rastlín a v čase nahŕňania zeme.

Spôsoby rozmnožovania:
- prihŕňanie matečných rastlín pred rašením
- prihŕňanie matečných rastlín, až keď dosiahli výhonky dĺžku 10 - 15 cm
- prihŕňanie vyrastených a zdrevnatených výhonkov z hlavy matečnej rastliny
- prihŕňanie zahustenej, pásovej výsadby matečných rastlín

Metódy vegetatívneho rozmnožovania podpníkov:
- metóda zakoreňovania zelených odrezkov
- metóda zakoreňovania drevnatých odrezkov
- metóda zakoreňovania prihrnutých výhonkov vyrastených z podpníkov, vysadených do brázdy
- metóda zakoreňovania drevnatých odrezkov s pomocným koreňom
- metóda rozmnožovania koreňovými odrezkami
- metóda rozmnožovania v intenzívnej úzkoriadkovej matečnici
- metóda rozmnožovania v jednoročnej odrezkovej matečnici
- metóda rozmnožovania pomocou meristémových kultúr

Faktory, ktoré vhodne vplývajú na vysokú výťažnosť matečnice:
- ľahká humózna pôda
- vhodný spon
- cielená výživa
- vhodná agrotechnika
- závlaha