Choď na obsah Choď na menu
 


Historia pomologie

6. 3. 2011

História pomológie

Slovo pomológia je odvodené od slova "POMONY", ktoré označovalo bohyňu úrody. Zbieraním a popisom odrôd a ich vlastností sa zaoberali už v staroveku, ako napr. Theofrast, 372 - 287 p. n. l. (dielo Egra kai hémerai), Cato, 234 - 149 p. n. l. (dielo De re rustica), Plinius, 23 - 79 p. n. l. (Historia naturalis). Aj ich nástupcovia postupne objavovali tak, ako v jednotlivých dobách poľnohospodárstva a s ním i ovocinárstvo v rôznych zemiach rozkvitalo či upadalo. V 17. - 19. storočí nastal veľký rozvoj šlachtenia ovocných drevín. Napríklad v rokoch 1765 - 1842 vyšlachtil Belgičan Jean van Mons na 400 noviniek, predovšetkýcm hrušiek. Postupne boli budované zbierky odrôd, v Čechách koncom 18. a začiatkom 19. storočia dekan Matej Rössler sústredil do Poděbrad 181 odrôd hrušiek, 266 odrôd jabloní, a v polovici 19 storočia J. E. Proche do Sloupna u Nového Bydžova 518 odrôd hrušiek a pod. Novovek 16 - 17 storočie nastáva rozvoj a začína sa cielavedomím šlachtením, centrá: Belgicko, Francúzsko, Anglicko, Nemecko, Československo. Odrody, ktoré vznikli bolo potrebné popísať a vyústilo to v určitú kategorizáciu.

S rastúcim počtom pestovaných druhov a odrôd nastala i nutnosť ich pomologického triedenia. Prvé systémy triedenia sú staré nikoľko storočí (G. Duhamel de Monceau, 1768, čerešne; E. Lucas, 1860, broskyne, 1867, čerešne a 1877, slivky; J. L. Christ, 1797, egreš, 1804 - 1812, slivky; S. Truchsess, 1819, čerešne a iné.). Pre jablone vypracoval prvú sústavu v r. 1668 Johnson, najvýznamnejšia je však pre ne sústava Dielova - Lucasova z r. 1852. Tieto sústavy triedenia boli zdokonalované rôznymi systematikmi (G. Hegi, 1925; W. Groh, 1960; a iný.).

Na Slovensku publikovali J. Fándli 1792, A. Egri 1852, M. Bazalicza 1840, A. Penzel 1867, L. Orphanides 1865, A. Kmeť 1868, J. Boček 1898, a iní. V druhej polovici 19. stor. rozsiahle zbierky odrôd mali R. Zaymus v Bytčici a A. Penzel v B. Bystrici. V. Buchta založil Pomologický sad jabloní v Št. ovocinárskej škôlke v Devínskej Novej Vsi. Bolo tu 1200 odrôd jabloní. Sad bol zlikvidovaný v roku 1947 z dôvodu výskytu Aspidiotus perniciosus.

Aby si mohli pestovatelia, zakladajúci sady či záhrady, vybrať účelné druhy a odrody pre svoje výsadby, začali sa vydávať pomologické príručky. Obsahovali popisy a vyobrazenie jednotlivých odrôd. Treba pripomenúť najmä České ovoce od Fr. Thomayera z r. 1894, České ovoce J. Říhu z r. 1915-1919, Moravské ovoce Fr. Suchého z r. 1907, Atlas tržních odrůd ovocných K. Kamenického z r. 1941, Pomologický atlas 1-2 J. Kutinu z r. 1992, Pomológia P. Cifranič a kol. z r. 1978 a iné.

V skorších dobách sa pestovalo mnoho odrôd. S nástupom moderného ovocinárstva cielom trhového odbytu ucelených partií odrodovo jednotných a vysoko kvalitných dochádzalo stále viacej ku zmenošovaniu sortimentu na odrody najkvalitnejších, najvýnosnejších a v súčasnej dobe i čo najodolnejších proti nepriaznivým činiteľom u jednotlivých druhov ovocia pre jednotlivé zóny vhodnosti pestovania, ako boli pre jednotlivé druhy stanovené. V súčasnej dobe je správna volba odrody, základným činiteľom rozhodujúci o efektívnosti daľších v kladov a o hospodárskom úspechu výsadby.