Choď na obsah Choď na menu
 


Generatívne rozmnožované podpníky

6. 3. 2011

Generatívne rozmnožované podpníky

Pre pestovanie generatívne rozmnožovaných podpníkov je potrebné získať vhodné semená z vybranýzh semenných stromov (potreba registrácie semenných stromov).Tento spôsob rozmnožovania patrí medzi najstaršie spôsoby rozmnožovania a v súčasnosti týmto spôsobom rozmnožujeme podpníky kôstkovín a škrupinového ovocia.

Zber dozretých plodov z materských semenných stromov si organizujú škôlkárske strediská. Technologický postup zberu a pozberovú úpravu semena, neskôr uskladňovanie a označovanie osiva kontroluje ÚKSÚP podľa STN. ÚKSÚP vydáva na základe biologických vlastností semena uznávací list a osivo sa môže expedovať.

Materské semenné stromy - sú tie, z ktorých semeno sa používa ako osivo na vypestovanie semenných podpníkov.

Plánka - je jedinec príslušného ovocného druhu, ktorý vyrastal zo semena divorastúceho stromu, ktorý rastie oddelene od kultúrnych odrôd toho isrého druhu.

Semenáč - je jedinec, ktorý vyrastal zo semena ušľachtilého stromu (odrody).

Registrovaný semenný strom - je vybraný materský strom, ktorý ešte neprešiel uznávacím pokračovaním a z jeho plodov sa získava semeno. Semeno sa použiva vtedy, keď je nedostatok osiva z uznaných semenných stromov.

Uznaný semenný strom - je vybraný materský strom, ktorý už prešiel uznávacím pokračovaním a je uznaný na získavanie semien a je označený registračným číslom.

Stratifikácia osiva - je spôsob prípravy osiva, ktorý má udržať a zlepšiť klíčivosť semien. Ak osivo cez zimu udržiavame v podmienkach, ktoré sú optimálne na viklíčenie (teplota, vlhkosť).
Počty dní, potrebné na stratifikáciu semien ovocných drevín (tabulka)

Pozberové dozrievanie a úžitková hodnota - čas vývinu zárodka sa nestotožňuje s vývinom plodu, t. j. s jeho zberovou alebo konzumnou zrelosťou. Semeno po zbere ešte dozrieva. Čas klíčivosti semien ovocných druhov býva rozličný.

Prakticky sa životnosť semena určuje:
- určovaním klíčivosti, 
- vitálnym farbením semien,
- vonkajšími a vnútornými znakmi semena

Semená sa skúšajú dvakrát, a to pred jesennou sejbou a pred stratifikáciou predchádzajúcou jarnej sejbe. Na určenie výsevku je rozhodujúca úžitková hodnota.
Úžiková hodnota
v % = čistota . klíčivosť /100
Energia klíčenia rozhoduje o rýchlosti vyklíčenia, a tým aj o roznomernosti porastu.

Výsev semien - vysievame na chránené  miesto s ľahkou, humóznou pôdou v starej sile s možnosťou závlahy. Semená môžeme siať na jeseň alebo skoro na jar. Najlešie je, keď môžeme semeno vysiať hneď  po dozretí. Jesennej sejbe často zabraňujú rozličné okolnosti, semeno treba stratifikovať. Stratifikované semená potom sejeme skoro na jar, keď sa pôda trochu prehreje a preschne.

Plody jadrového ovocia

Po zbere nechávame krátky čas ešte dozrievať na nízkych kopách. Vyzreté plody drtíme a lisujeme. Z výliskov pomocou vody a sít semená oddelíme od drene, sušíme ich v tieni a dočisťujeme ich z rôznych prímesí. Klíčivosť udrží 2 roky.
Výťanosť oviva z 1 tony plodov (tabulka)

Jablone a hrušky stratifikujeme po dobu 80 - 100 dní. K stratifikácii používame čistý, vlhký piesok, s ktorým rovnomerne premiešame semená tak, aby každé semeno bolo týmto pieskom obalené. Túto zmes v 25 cm vrstve umiestnime vo vhodnej miestnosti s teplotou 4 - 8 °C. Povrch stratifikovaných semien zakryjeme 1 cm vrstvou čistého piesku. Raz za 8 - 10 dní semená premiešame a udržujeme v dostatočnej vlhkosti. semená často kontrolujeme, aby nedošlo ku predčasnému klíčeniu. Predčasne klíčiace semená zastavíme vo vývoji tým, že znížime teplotu, a vo vhodnom čase ich hneď vysievame.

Plody sliviek, čerešní, mahalebky

Plody musíme čo najskôr po zbere spracovať, pretože je tu nebezpečie sparenia a tým zníženia klíčivosti alebo znehodnotenia semena vôbec. Ďalšia technika je podobná ako pri jadrovinách. Klíčivosť udrží 1 roky.
Semená kôstkovín stratifikujeme čo najskôr. Semená pred stratifikáciou 2 - 3 dni namáčame vo vode. Stratifikujeme vonku v jamách s priepustným dnom, semená zmiešame s pieskom 1 : 2 vo vrstve 30 cm a chránime doskami pred vysychaním. Každé 2 3 týždne semená premiešavame a vlhčíme vodou. Pred výsevom na jeseň semená opláchneme vodou, aby sme ich zbavili piesku.

Semeno marhúľ, broskýň, mandlí, orechov

Získavame väčšinou ručným odkôstkovávaním. Po odkôstkovaní zbavíme semená zbytkov praním vo vode a sušením zabránime rozšíreniu rôznych plesní. Klíčivosť udrží 1 roky.
Semená marhúľ  stratifikujeme len 4 - 6 týždňov pred výsevom. Pri broskyniach sa odporúča aj v predjarí kôstky roztĺkať a tak semená priamo vysievať bez akejkoľvek stratifikácie. Orechy stratifikujeme klasicky vo vlhkom piesku a chladnej miestnosti 3 mesiace pred výsevom, alebo v predjarí orechy máčame 2 - 3 týždne pred výsevom vo vode v miestnosti s teplotou 8 °C. Takýmto spôsobom môžeme stratifikovať aj semená mandlí. Počas stratifikácie nesmú semená zaschnúť, pretože sa tým znižuje klíčivosť a preruší sa klíčivosť, osivo sa celkom znehodnotí.

Drobné ovocie

Si udržuje klíčivosť pol roka a jahody 1 rok.