Choď na obsah Choď na menu
 


Slivky

6. 3. 2011

Slivky, slivy, ringlóty

Pestujú sa v tvare štvrťkmeňa s voľnerastúcou poschodovitou korunou. V niektorých krajinách sa používa tvar dutej alebo splošteno dutej koruny.

Voľne rastúca koruna
Spon výsadby 6 - 7 x 4 - 5 m podľa sily rastu odrody a podmienok. Výsadba sa zakladá zo stromčekov so zapestovanou korunkou. Po výsadbe v korunke necháme 4 - 5 základov kostrových konárov, ktoré režeme na rovnováhu. Terminál necháme prečnievať 0,15 m nad ich úrovňou. V priebehu vegetácie vyštipujeme konkurenčné letorasty. Pri jarnom reze ich dostraňujeme na konárový krúžok alebo na pätku.V ďalších rokoch budujeme kostrové konáre veľmi miernym rezom, pričom bočné výhonky skracujeme len v prípade potreby ich podriadenosti materským konárom. Pri bujne, vzpriamene rastúcich robíme rez na prevod, tento zásah možno robiť i v letnom období (od konca júna do začiatku augusta). Na zlepšenie otvárania koruny možno použiť dvojstupňový sektorový rez. Na kostrových konároch v pravidelných odstupoch 0,4 m zakladáme polokostrové konáre a na nich konáriky nesúce rodivý obrast 0,25 m od seba. Po vybudovaní prvého poschodia založíme z 3 - 4 vhodných konárikov 0,6 - 0,8 m nad prvým poschodím. Udržovací rez spočíva v prerieďovaní zahusťujúcich konárikov a odstraňovaní konkurenčných výhonkov.

Dutá koruna
Spon výsadby je 6 x 4 - 5 m podľa sily rasstu. Vysádzajú sa stromčeky so zapestovanou korunkou. Výška kmienika je 1,1 - 1,2 m. Po výsadbe pri jarnom reze sa vyberú tri konáriky ako základ kostrovych konárov, ktoré sú vhodne rozmiestnené v pristore. V prvom roku sa v lete odstraňujú nevhodne rastúce letorsty,  alebo sa ošetria zaštipnutím. Konkurenčné prírastky sa odstraňujú do vzdialenosti 0,25 m od predlžujúceho prírastku. Kostrové knáre sa budujú jarným rezom skracovaním podľa potreby. Polokostrové a rodivé konáre sa zakladajú v podobných vzdialenostiach ako v predchádzajúcom prípade, rodivosť sa podporuje vyväzovaním polokostrovým konárov pod uhlom 20 - 30°od horizontály.