Choď na obsah Choď na menu
 


Podpníky pre slivky

6. 3. 2011

Podpníky pre slivky

Rozmnožované generatívne

 • Slivkový semenáč
  - sa už v škôlkárskej praxi nepoužíva pre zlú klíčivosť semien a nevyrovnanosť rastu semenáčikov.
 • Myrobalán
  - zmes Prunus cerasifera, móžeme ho označit' ako zmes populácie podpníkov bujne rastúcich a s dlhou vegetačnou dobou. Drží dlho miazgu, čím sa predlžuje aj čas očkovania ale v septembri sa už neodporúča očkovať, lebo očká dostatočne neprirastú a vymŕzajú. Je charakteristický rôznorodou afinitou k slivkovým odrodám. Je vhodný pre odrody Althanova ringlóta, Bryská, ale tiež pre Nancyskú. Je citlivý na verticilliozu a je tolerantný k armilarioze a odolný k Phytophtora cactorum. Myrobalán má rozdielnu citlivosť na šarku. Niektoré genotypy, napr. juhoslovanskej proveniencie sú označované za velmi citlivé, iné sú menej citlivé na prenos šarky voškami (genotyp 29 z Francúzska). Veľmi dobre je prispôsobivý rôznym typom pôdy, vrátane t'ažších a mokrých. Dobre znáša sucho. Nevýhodou tohoto podpníka je vytváranie väčšieho množstva výmladkov na koreňovom kŕčku a neskoršie aj odkopkov z koreňov. Tie predstavujú potenciálne d'alšiu možnosť vstupu šarky do stromu. Podrastaniu však je možné zabrániť (čiastočne) vyšším očkovaním a následne hlbším sadením. Nevýhodou myrobalánovej zmesi genotypov je variabilita významných vlastností ako je napr. afinita. Je snaha túto variabilitu znížiť. Vzhl'adom k tomu, že myrobalány sú prakticky cudzoopelivé, môže k zvýšeniu uniformity podpníkového potomstva prispiet' nielen výber matky ale aj otca. Zabal' určenie vhodných rodičovských párov chýba. Ako prvá vhodná kombinácia myrobalánov v Čechách bola navrhnutá dvojica Vanovický 5 (V 5 č. 35) a Mikulovský 2 (M 2 č. 32). Druhá cesta je hľadanie samoopelivých genotypov. Známy je prípad čiastočnej samoopelivosti myrobalánu MY-VS-1. Tento podpník bol selektovaný pre marhule, ale vhodnosť slivky sa overuje. Myrobalán je možné použiť aj ako kmeňotvorný podpník. Využije sa pritom vyššia prirodzená odolnosť tohoto druhu k bakteriálnej rakovine kmeňov.
 • MY-BO-1
  - podpníková populácia vznikla z výsevu MY-BO-1 a je vyrovnanejšia ako pri populácii zo zmesi myrobalánov. Je mrazuodolnejší v kvete a zaisťuje pravidelnejšiu produkciu osiva. Pri -7 °C zamrzlo pri MY-BO­1 len 34 % kvetou, zatial' čo pri ostatných myrobalánoch až 100 %. Na pôvodnom matečnom strome nebola zabal' zistená šarka. Tento genotyp je podstatne rozdielny od ostatných myrobalánov. Má dlhý plod aj kôstku. Dozrieva neskoršie (s Domácou slivkou). Je žltoplodý s neoddeliteľnou dužinou. Vyžaduje si dlhšiu stratifikačnú dobu ako bežné myrobalány. Pri teplote 5 - 8 °C je to doba 5 - 6 mesiacov, zabal' čo ostatným myrobalánom stačia aj 4 mesiace. Životnosť semien je 99 %, pritom klíčivosť je výborná. Má menší sklon k tvorbe odkopkov. Napriek tomu, po niekoľkých rokoch pestovania na trvalom stanovišti tvori výmladky z koreňového kŕčka. Očká sliviek sa na tomto podpníku dobre prijímajú (až 92 %).
 • MY-BO-2
  - tento podpník, podobne ako aj predošlý MY -BO-1 vyšl'achtili na VÚOOD - Bojnice. Semeno má dobrú klíčivost' a podpníky sú vyrovnané. S navrúbl'ovanými odrodami má dobrú afinitu a rodivosť nastupuje včas.
 • S-BO-1
  - vyšfachtili tiež na VÚOOD - Bojnice z rozličných typov (Považskej okrúhličky). Patrí do skupiny Saint Julien - Pávov výber. Dužina je neodlučitel'ná od kôstky. Má dobrú afinitu so slivkami a odrody na tomto podpníku rastú slabšie a vytvárajú menšie koruny.
 • Duranzia
  - je generatívny podpník vhodný pre slivku domácu vo vlhkejších a t'ažších pódach. Má dobrú afinitu aj s inými druhmi, napr. marhul'ou. Pomerne rýchlo stráca miazgu, aj vtedy, ak je dostatok zrážok, preto je potrebné vystihnúť čas očkovania. Navrúbl'ované odroly na ňom rastú pomalšie ako na myrobaláne.
 • Žltý špendlík
  - na rozdiel od pravého žltého špendlíka má dužinu neoddelitel'nú od kôstky. Je to vlastne zmes semien s vysokou variabilitou morfologických a fyziologických vlastností. Vhodný je pre vlhšie a bohaté pôdy.
 • Zelená ringlóta
  - potomstvo z výsevov tohoto podpníka je nevyrovnané. Vhodný je tiež do vlhkých a bohatých pôd.
 • Wangenheimova slivka
  - pre vysokú mrazuodolnot' preverenú v zime roku 1928 ­29 si tento podpník získal slušnú popularitu aj v podpnikárstve. V súčasnosti sa používa menej. Podpníková populácia v súčasnosti býva dosť variabilná. V porovnaní s myrobalánom oslabuje rast sliviek, nebol však zistený negatívny vplyv na velkosť plodov.
 • Saint Julien 2 (Saint Julien x Brompton)
  - kríženec, ktorého vyššia uniformita podpníkového potomstva je zaručená vhodným výberom rodičovského páru. Osivo má veľmi dobrú vzchádzavost'. Slivky na ňom naštepené majú až o 30 % vyššie úrody ako na Saint Julien A.

Rozmnožované vegetatívne

 • MY-KL-A
  - vznikol krížením Prunus cerasifera a Prunus cerasifera atropurpurea v podmienkach Tatier. Selekcia červenolistej formy v tvrdých podmienkach Klčova, dáva predpoklady vysokej mrazuodolnosti. Rozmnožuje sa bylinnými odrezkami, pričom výťažnost' je až 95 % ale tiež aj drevnatými odrezkami. So slivkami zrastá pomerne dobre, výnimku tvoria odrody Althanova ringlota a Opal. Znáša aj ťažšie, dočasne zamokrené a intenzívne zavlažované pôdy. Pri porovnaní s MY-BO-1 oslabuje rast o 1/3. Prakticky nevytvára odkopky a netrpí glejotokom.
 • MY-BO-1
  - je precíznejšie opísaný v skupine generatívne rozmnožovaných podpníkov. Dá sa však rozmnožovať aj vegetatívne. Ako vegetatívne rozmnožovaný podpník má plytšiu koreňovú sústavu. Rozmnožuje sa dobre tak bylinnými odrezkami (až 90 %), ako aj drevnatými odrezkami. Neodporúča sa pre Domácu slivku, ktorá na tomto podpníku má nižšiu rodivost'.
 • Saint Juliem A
  - nesmieme si tento podpník zamieňat' za Saint Juliem 2. Do LRO bol zapísaný v roku 1992, aj ked' sa u nás používal už skôr. Rozmnožuje sa drevnatými, ale aj bylinnými odrezkami. Má plytký koreňový systém a hodí sa do vlhkejších pôd, na suchých pôdach trpí. V porovnaní s myrobalánom oslabuje rast o 20 - 30 %. Slivky na ňom naštepené rodia skôr ako na myrobaláne. Je velmi citlivý na šarku a kontaminované rastliny je potrebné rýchlo odstrániť.
 • S-BUPR-A
  - bol vyšľachtený v Botanickom ústave v Průhoniciach. Vznikol krížením ringlóty zelenej PT-1 x Saint Juliem A. Je vhodný do ťažkých a vlhkých pôd. Má 2x váčšiu výťažnost' ako podpník Marunka. Má dobrú afinitu so Slivkou domácou a Ringlótou zelenou. Koreňový systém je zväzkovitý a hustý.
 • S-BUPR-B
  - vznikol volným opelením Ringlóty zelenej. Má tú istú výt'ažnosť oddelkov ako typ A. Je vhodný však do ľahších pôd. Aj ked' oba podpníky BUPR sú známe už dlhšie, používajú sa málo, príčinou bolí problémy s bezviróznosťou. Po ozdravení bolí znova zaradené do LRO.
Ostatné slivkové podpníky zaraďujeme do skupín:


Myrobalánová skupina - Prunus cerasifera Ehrh.

 • Myrobalán B
  - je bezproblémovo vegetatívne rozmnožovaný podpník. Nezrastá s odrodou Althanova ringlóta a s Orlinskou.
 • Myrabi
  - má dobrú afinitu k Althanovej ringlóte. Je vhodný aj pre broskyne a mandle. Je citlivý na hnilobu kŕčka.
 • Myrobalán 1254
  - ľahko sa rozmnožuje drevnatými odrezkami. Znáša sa s Althanovou ringlótou.
 • Myrobalán 1079
  - ide o červenolistý myrobalán, bobre sa rozmnožujúci drevnatými odrezkami. Je kompatibilný so zelenou ringlótou, Althanovou ringlótou a mirabelkami.
 • Myrocal (Fercino)
  - ide o silno rastúci myrobalánový klop, ktorý netvorí odkopky, je odolný k asfyxii a ku kalcióze. Je vhodný aj pre odrody z Prunus japonica.


Slivková skupina - Prunus insititia L.

 • Marunke (Prunus Ackermani)
  - je použitelný do stredných a ťažkých pôd. Výt'ažnost' zakorenených oddelkov je stredná, ľahko však tvori z koreňov odkopky. Neexistuje korelácia medzi množitefnost'ou oddelkami v pod­pnílcovej matečnici a tvorbou odkopkov. Má dobrú afinitu so Slivkou domácou, ale je nevhodný pre Ringlótu zelenú.
 • GF-655/2
  - typ Saint Julien . Ide o zlepšený podpník Saint Julien. Je vhodný do ťažkých a vlhkých pôd, bohatých na fosfor. Znáša pH 7,5 - 8,0. Rastie asi 0 20 - 30 % slabšie ako myrobalán. Podporuje velkost' plodov. Veľmi úrodná je na ňom odroda Stanley. Nevýhodou je pomerne veľká tvorba odkopkov. Je bezpríznakovým hostiteľom šarky.
 • Pixy
  - selekcia zo Saint Julien. Rozmnožuje sa bylinnými aj drevnatými odrezkami. Rastie slabšie asi o 50 % oproti myrobalánu a o 40 % slabšie ako Saint Julien. Má zlú afinitu s Ringlótou zelenou. Plytká koreňová sústava vyžaduje kvalitné pôdy. Nerobí, alebo len veľmi málo odkopky. Urýchľuje nástup rodivosti, zmenšuje však o 25 % hmotnosť plodov. Vhodný je preto len pre veľkoplodé odrody slív. Zberová zrelosť na tomto podpníku je o 5 - 8 dní skôr. Podpník je citlivý na šarku sliviek.
 • Adesoto 101
  - ide o selekciu z Pollizo de Murcia z voľného opelenia. Je to nový podpník pre slivky, divy, japonské slivky, ale aj pre broskyne, marhule a mandle. Hodí sa do ťažkých pôd, znáša vyšší obsah Ca (do 10 - 11 %) a pH 8. Urýchl'uje dozrievanie plodov o 7 dní. Rastie slabšie ako broskyňový semenáč alebo Damas GF 1869. Rozmnožuje sa drevnatými odrezkami. Vyznačuje sa odolnosťou proti pôdnym háďatkám.


Slivková skupina - Prunus domestica L.

 • Brompton
  - je menej známy slivkový podpník. Rozmnožuje sa bylinnými aj drevnatými odrezkami a má zlú afinitu s niektorými odrodami.
 • GF-43
  - ide o semenáč zo slivlry Agenskej. Je silne rastúci podpník, vhodný do vlhkejších pód a netvorí odkopky.
 • Slivkový odkopok
  - vyrastá z koreňov slivky pravokorennej domácej. Aj ked' sa odkopkami rozmnožuje dobre, bylinnými a drevnatými odrezkami horšie. Plody na tomto podpníku neskoršie dozrievajú. Aj ked' pôsobí priaznivo na veľkosť plodov, neodporúča sa pre vysokú citlivosť na šarku.


Skupina medzidruhových hybridov

 • GF-8-1
  - je výher z Marianny (Prunus cerasifera x Prunus munsoniana). Patrí k najrýchlejšie rastúcim podpníkom. Rozmnožuje sa I'ahko drevnatými odrezkami. Je univerzálne použitelný pre rôzne druhy pôd a má zlú afinitu s Althanovou ringlótou.
 • GF-31
  - je to pravdepodobne výher z krížencov (Prunus ceracifera x Prunus salicina). Rastie silno, dobre sa rozmnožuje bylinnými ale horšie drevnatými odrezkami. Má hlbokú koreňovú sústavu. Je velmi citlivý k verticillióze a na suchších pôdach aj k bakteriózam. Je dobrým indikátorom šarky a jej prítomnost' sa prejavuje až vrásčitosťou dreva.
 • GF 557 a GF 677
  - sú medzidruhoví kríženci medzi broskyňou a mandl'ou. Tieto podpníky sú použitel'né len pre niektoré slivky, napr. Agenská.
 • Fereley (Jaspi)
  - je tetraploidný medzidruhový kríženec Prunus japonica var. Methley x Prunus spinosa (2069 x 106/4). Dobre sa rozmnožuje drevnatými odrezkami a in vitro. Má dobrá aimitu k Ringlóte zelenej, Althanovej, mirabelke Nancyskej a Agenskej. Dobre zakoreňuje, má stabilitu v pôde, odolná je proti asfixii a hodí sa aj do karbonátovýeh pôd. Urýchl'uje nástup do rodivosti a zvyšuje úrodnosť o 25 %. Súčasne zvyšuje hmotnosť plodov aj pri vysokých úrodách.
 • Ferlenaine (Pulmina, GF 2038)
  - je kríženec medzi Prunus besseyi x Prunus cerasifera. Je velmi slabo rastúci, vhodný len pre kontejnerové pestovanie. Má špecifické afinitné problémy so slivkami vôbec (slivka Angeská, ringlóty a mirabelky). Naopak dobrú afinitu má s odrodami President, Victoria a Valor.
 • Ishtara - Ferciana, PPH2
  - vznikla krížením dvoch medzidruhových hybridov, a to: hybrid Belsiana (P.cerasifera x P. japonica) a hybrid (myrobalán x broskyňa F1 322 x 871). Je licenčne chránený. Je vhodným podpníkom pre slivky, včetne ringlót aj mirabeliek, ale aj pre broskyne, marhule a mandle. Dobre sa rozmnožuje z drevnatých aj polodrevnatých odrezkov. Nevytvára odkopky. Je odolnejší proti asfyxii, ale aj tak je vhodnejší na ľahšie pôdy. Staršie stromy sú citlivejšie na vyšší obsah Ca v pôde. Rastie 0 15 - 20 % ale aj o 40 % slabšie ako myrobalán. Úrody sú na tomto podpníku vyššie o 25 %. Priaznivo ovplyvňuje veľkosť plodov. Podpník je použitelný tiež ako kmeňotvorný, vytvára dlhé prírastky bez obrastu. Je dost' odolný k armilarióze a k hád'atkám.


Broskyňová skupina - Prunus persica L.

 • GF 305
  - v zahraničí sú s týmto podpníkom dobré skúsenosti pre Slivku domácu a pre odrody z Prunus japonica.
 • Montclar
  - je vhodným podpníkom do menej vápenatých pôd pre slivky aj pre odrody z Prunus japonica.