Choď na obsah Choď na menu
 


Jablone

6. 3. 2011

Jablone

Ovocná stena štíhlych vretien
Zakladá sa z dvojrocčných stromčekov alebo z jednoročných s predčasným obrastom, spon 4 x 1,5 m, výška tveru 2 - 2,3 m, oporou je drôtenka s výškou drôtou 0,6 - 1,2 - 1,8 m.

Ovocná stena voľných palmiet
Zakladá sa z dvojročných štepených stromčekov na stredne až slabo rastúcich podpníkoch, spon 4 x 1,5 - 2 m, výška 2 - 2,3 m ašírka steny 1,5 m. Tvar sa skladá zo stredníka a dvoch kostrových konárov orientovaných v smere radu, na ktorých sa zapestujú polokostrové konáre a rodivý obrast. Drôtenka.

Pásová stena voľne rastúcich zákrpkov
Zakladá sa z jednoročných alebo dvojročných stromčekov na stredne až slabo rastúcich podpníkoch, s výškou kmeňa 0,5 -  0,7 m, spon 4,5 - 5 x 1,5 - 2,5 m, výška 2 - 2,5 m. Tvar so stredníkom a 3 - 4  kostrovými konármi so šírkou 1,5 - 2,5 m.

Ovocná stena superštíhlych vretien
Zakladá sa z dvojročných stromčekov sa zapestovanou korunkou, spon 3 x 0,8 - 0,4 m, výška 2 - 2,2 m, oporou je drôtenka s výškou drôtov 0,6 - 1,2 - 1,8 m, vhodné je i použitie kolíka. V prvom roku sa stredný výhonok skracuje vo výške 0,9 - 1,2 m, bočné výhonky rozložené do obvodu korunky sa skracujú do jednej roviny tak, aby ich stredník prevyšoval o 0,15 - 0,3 m, bčné výhonky sa ohnú  a vyviažu do vodorovnej roviny a nevyhovujúce sa odrežú na konárový krúžok. V priebehu prvého roka sa zakladajú  3 - 4 konáriky. Bočný obrast, ktorý sa nachádza nižšie ako 0,5 m sa odstráni úplne. Pri výsadbe hrotiakov sa tieto skrátia vo výške 0,9 m a odstráni sa bočný obrast pod výškou 0,5 m.
V priebehu vegetácie sa rez nerobí, s výnimkou vyštipivania konkurenčných a nežiadúcich výhonkov. Ostatné silnejšie rastúce  sa koncom jari ohnúú do vodorovnej polohy, v ktorej zdrevnatejú. V druhom roku po výsadbe skrátime výhonok stredníka približne o tretinu a bočné výhonky nerežeme. Ak sme v lete neodstránili konkurenčné výhonky, urobíme tak pri jarnom reze. Takto pestujeme až po dosiahnutie výšky 2,0 - 2,2 m. Bočné konáriky po dosiahnutí veku 5 rokov, keď klesá ich vitalita nahradíme novým vitálnym výhonkom rezom na prevod. Pri tvarovaní a reze je dôležité zabezpečiť potlačenie prirodzenej dominancie vrchola a vitalitu i najnžšie položených konárov, ako i rovnováhu medzi rastom a rodivosťou. Nesmieme dopustiť premenu budovaných konárov na kostrové. K tomu slúžia opatrenia:
- náhrada predlžujúceho výhonka stredníka jeho zosadením na nižší konkurenčný výhonok
- ohnutie terminálneho výhonka o 90 - 180°pri jarnom reze a využitie mladého výhonka rastúceho z vrchola oblúka na nahradenie terminála
- odlistenie hornej polovice terminlneho letorastu v polovici augusta
- po dosiahnutí požadovanej výšky stromčeka jeho zosadenie na vhodný slabo rastúci  bočný konárik
- oneskorený rez v termíne pred kvitnutím
- rez konárov na horný púčik a návrat k nižšiemu nadol alebo nabok rastúcemu výhonku  v nasledujúcom roku (dvojstupňový rez)
- na koncový kvetný púčik
Letný rez sa neodporúča, s výnimkou skorého vyštipnutia konkurenčných letorastov, čo však nie je nevyhnutné.

HYTEC systém pre jablone
Kombinácia štíhleho vretena a prirodzeného tvaru s vertikálnou strednou osou. Používa sa spon 3,5 - 4,0 x 1,2 - 1,8 m podľa sily rastu zvolenej kombinácie odroda/podpník. Výška kmeňa je maximálne 2,7 - 3,0 m, ako opora sa používajú samostatne stojace kolíky. Štruktúra tvaru spočíva v stredníku hadovito obopínajúcom porný kolík, so zapestovanými 4 ža 6 rovnomerne rozmiestnenými horizontálnymi silnejšími konármi tvoriace spodné poschodie aposdĺž celej dĺžky stredníka rovnomerne v priestore rozmiestnenými okármi charakteru polokostrových konárov s rodivým obrastom. Kmeň má výšku približne 0,5 m. Na výsadbu sa používa strokček so zapestovanou korunkou, po výsadbe sa vyberie 4 - 6 vhodne rozmiestnených výhonkov ako zákklad bazálnych konárov, tieto sa skrátia o tretinu a strdník sa skráti 0,3 m nad najvyšším bočným výhonkom. Silné letorasty sa ohýbajú do uhla 30°, letorasty na stredníku sa vylamujú aj vzpriamené na bočných. Pri jarnom reze sa stredník skracuje 0,3 m nad najvyšším bočným výhonkom, prevedieme na bočný konár. Stredník sa ohne pod uhlom 45° k opornému kolíku. V horných dvoch tretinách výšky stromčeka sa budujú kratšie konáriky. Staršie konáriky ako 5 rokov odrezávajú rezom na krátky čapúk a nahrádzajú sa vhodným výhonkom vyrastajúcim z čapíka.